24. srpna 2014

Případ pulpu: Burton a Swinburne se vracejí

Druhý díl steampunkové série Marka Hoddera, Případ mechanického muže, nezůstává za svým předchůdcem, románem Podivná záležitost se Skákajícím Jackem, v ničem pozadu. Propletených zápletek a nefalšovaného dobrodružství si čtenář užije i tady ažaž – a možná, pokud je něco takového vůbec možné, dokonce i v trochu šílenější podobě, než by čekal. A že je zrovna tohle něco, po čem čtenáři fantastiky baží, dokládá i ocenění, kterým je román ověnčen: cena Philipa K. Dicka.

Sir Richard Francis Burton, lingvista, cestovatel a enfant terrible londýnské společnosti, má volno. V Londýně ani v jeho okolí se neděje nic, co by vyžadovalo pozornost králova agenta, a zdá se, že ani v další expedici do hlubin Afriky není pro slavného zeměpisce místo. Proto i téměř banální situace, kdy je na Trafalgarském náměstí nalezen nehybný mechanický muž, podnítí Burtona a jeho věrného přítele, básníka Algernona Swinburnea, k zahájení vyšetřování – které však po několika týdnech uvízne na mrtvém bodě.

Znovu je rozvíří až nečekaná událost, kterou by se Burton sám ze své vůle nikdy nebyl ochoten zabývat – společenský skandál toho nejhrubšího druhu.

Případ mechanického muže opět přináší čistokrevné steampunkové dobrodružství po vzoru šestákových románů. Najdete v něm řadu originálních mechanických vymožeností, eugeniky vyšlechtěná zvířata (o lehce vylepšených lidech ani nemluvě), bezhlavé honičky po souši, po vodě i ve vzduchu, podzemní labyrint, a nově i hypnózu a různé využití psychických schopností. Kromě toho ale román navazuje na první díl slavné série i svou logikou – stejně jako v Podivné záležitosti se Skákajícím Jackem, i tady je příběh, jakkoli se zdá na první pohled neskutečný a trochu šílený, vystaven na dobře promyšlených základech, které (po náležitém vysvětlení) potěší každého fanouška science fiction.

Čtenář se opět setkává s řadou historických postav, které v Hodderově světě nabývají trochu jiné podoby. Ke starým známým, jakými jsou například „parní muž“ Isambard Kingdom Brunel nebo uměle omlazený premiér Palmerston, přibudou nově kupříkladu i filosof Herbert Spencer nebo vynálezce a matematik Charles Babbage – a ne vždy sehrají v příběhu kladnou úlohu.

S vystavováním fikčního světa začal Hodder už v prvním díle a v druhém je tato tendence ještě mnohem patrnější. Čtenář nemá pocit, že by mu byl předložen jeden ucelený příběh; spíš je uváděn do života hlavních hrdinů, ať už se v něm – s trochou nadsázky – něco děje nebo ne.  K tomu, o co v příběhu vlastně jde, se dostává velice pozvolna a skrze několik zdánlivě vzájemně vůbec nesouvisejících dějových linek. Když se však ke konci knihy všechny zápletky spojí, závěr je velkolepý – nejde, jak jinak, o nic menšího než o zánik nám známého světa. Stane se tak ale téměř až na konci čtyřsetstránkového románu, což může být pro čtenáře zaměřeného na jednotnou dějovou linku trochu frustrující. Potěšen bude naopak ten, kdo se vyžívá v knihách se složitým, promyšleným fikčním světem.

Nečekaný, ale velice zajímavý, je způsob, jakým autor jedná s postavami. Žádný z jeho hlavních hrdinů totiž není veskrze kladný – naopak, mají docela dost charakterových vad, a autor je v Případu mechanického muže nemilosrdně vytahuje jednu po druhé na světlo. Z Burtona, ke kterému od začátku nelze necítit sympatie, se tak v jednu chvíli stává až antihrdina – a tento nečekaný odklon od jeho původního pojetí charismatického dobrodruha, pro příběh zcela nepostradatelný, dodává dobrodružnému románu další, trochu odlišný rozměr. Ten se také v odráží v bravurním využití dalšího steampunkového prvku přesahujícího do problematiky našeho světa, v dramaticky ztvárněném vyústění přehlížených a nijak neřešených společenských problémů.

Obecně vzato je tedy Případ mechanického muže důstojným pokračováním Hodderovy steampunkové prvotiny. Na rozdíl od Podivné záležitosti se Skákajícím Jackem, ve které se čtenář setkává s propracovaným příběhem zasazeným do alternativního světa, je však Případ mechanického muže vystavěný zcela opačně: čtenář se tu noří do propracovaného světa, kterým pozvolna a přirozeně plynou alternativní životy slavných osobností 19. století.

Případ mechanického muže (Burton & Swinburne 2)
Mark Hodder
Překlad: Marek Drda
TRITON, Praha 2014 384 stran

Žádné komentáře: